Hvorfor Ipad bør brukes i skolen:

Ipad er et lite og behendig digitalt verktøy, og dermed enkel å ta i bruk når som helst i skolehverdagen. Ipad har tusenvis av ulike apper, og mange av de appene er tilegnet ulike fag i skolen.

Fordelen med et nettbrett fremfor en datamaskin er at det kan synes å være enklere å lese elektroniske tekster. Man slipper å forholde seg til mus og tastatur, og ved denne måten er nettbrett nærmere papir enn datamaskinen. Skal man se på bilder, filmer, nettsteder eller lese e-bøker er et nettbrett helt utmerket. Skolen kan erstatte lærebøker og papirinnleveringer med nettbrett. Dog skal det sies at flere kompetansemål bedre lar seg oppnå på en datamaskin enn på et nettbrett, men Ipad er blitt såpass stort i hverdagen til mange mennesker at det er også viktig å se på hva nettbrettet kan bidra med i skolen.

Mange presseoppslag for vellykkede Ipad satsninger viser at flere elever produserer mer ved bruk av Ipad enn datamaskin. De produserer mer tekst og de har enklere tilgang til å presentere sammensatte tekster bestående av tekst, bilder, tale og film. Ipad er motiverende for både elever og lærere. Dette sier de ulike oppslagene om temaet: Romsdals budstikke: http://www.rbnett.no/nyheter/article6914855.ece Østlandsbladet: http://www.oblad.no/temaer/ipad-motiverer-bade-elever-og-lerere-1.7756055, Telemark arbeiderblad: http://www.ta.no/nyheter/article6233551.ece og Romerikets Blad: http://blog.rikt.net/2012/06/skedsmo-kommune-pionerer-ipad-i-musikkundervisningen/

På den administrative siden er det også flere egenskaper som i kombinasjon gjør at nettbrett bør brukes som verktøy i skolen:

–      rask oppstart

–      mobilitet

–      enkel synkronisering

–      overkommelige priser på utstyr og applikasjoner.

Det er i tillegg viktig som lærere å delta med kompetanse når denne type verktøy utvikles og presenteres for skolene.

This entry was posted in Hvorfor Ipad i skolen?. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s